Zbieranie i transport odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych

Utrzymanie letnie i zimowe ulic i chodników

Aktualności

W celu efektywnego systemu gospodarowania odpadami i wypełnienia zobowiązań prawnych unii w zakresie środowiska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie opracowało projekt rozbudowy instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze. Na w/w zadania został złożony i zarejestrowany wniosek pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-0005/18 w ramach Osi priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami, […]

 Strefa I –     ulice: Żytnia, Podleśna, Sosnowa, Bema, Kosseckiego, Pułaskiego, Świerkowa, Pileckiego, M. Konopnickiej, Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza, Obwodowa, Słowackiego, Zielona, Słoneczna, Wądołowska, Chopina, Moniuszki, Ogrodowa, Stokrotki, Krótka, Lipowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Sportowa, Wiśniowa, Białostocka, Wyszyńskiego, Sadowa, Papieża Jana Pawła II:       MIESIĄC       BIO, Zmieszane,  Tw.Sztuczne,  ,Metal    Popiół      Szkło  […]

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów

w Czerwonym Borze

Inwestycja polega na rozbudowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze i Gminie Zambrów (gmina wiejska).

Celem strategicznym projektu jest wzrost efektywności gospodarki odpadowej na terenie Zakładu w Czerwonym Borze.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mocy przerobowych i wydajności produkcyjnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze. Realizacja projektu poprzez kompleksową modernizację i przebudowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze umożliwi wzrost odzysku surowców, a przez to zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania.

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast