Aktualności i ogłoszenia na stronie.

W dniu 24 listopada 2023r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie obchodziło jubileusz 30-lecia powstania Spółki.

Uroczystości rozpoczął Prezes Spółki Mieczysław Kaczyński, który przywitał zebranych, w tym władze samorządowe Miasta Zambrów, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz emerytowanych  i  zatrudnionych pracowników. Prezes wspomniał nie najłatwiejsze  początki powstania Spółki oraz  proces jej rozwoju do dnia dzisiejszego. Podziękował również obecnemu na uroczystości  Burmistrzowi Miasta Zambrów  Panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu za 25-letnią owocną współpracę.

Następnie, pracownikom z najdłuższym stażem pracy w Spółce zostały wręczone medale oraz listy gratulacyjne w podziękowaniu za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Przedsiębiorstwa. Specjalnymi medalami  zostali odznaczeni zatrudnieni oraz emerytowani pracownicy ze stażem powyżej 35 lat: Zenobia Dzieżyc, Ewa Przychodzeń, Agata Zysk, Henryk Kil, Jerzy Liżewski, Zygmunt Walendziak, Piotr Lanczewski oraz Jerzy Ogonowski. Natomiast listy gratulacyjne otrzymali następujący pracownicy ze stażem powyżej 15 lat : Zenobia Dzieżyc, Ewa Przychodzeń, Jerzy Liżewski, Agata Zysk, Piotr Lanczewski, Jerzy Ogonowski, Grzegorz Lanczewski, Marek Gawkowski, Kazimierz Dzieniszewski, Jarosław Tabędzki, Zdzisław Panasiewicz, Andrzej Kraśko, Zbigniew Bojarzyński oraz Grzegorz Gawrychowski.

Na zakończenie życzenia oraz gratulacje na ręce Prezesa Spółki  przekazali zaproszeni goście oraz przedstawiciele pracowników.

INFORMACJA

W lipcu br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przeprowadził kontrolę polepszacza glebowego „BORÓWEK” w zakresie:

  • spełniania przez nawozy i środki wspomagające uprawę roślin wymagań jakościowych oraz określonych wymagań, jakie powinny spełniać w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń
  • przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin

W wyniku kontroli, na podstawie sprawozdania z badań z dnia 21.07.2023 organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.”BORÓWEK” dla badanego produktu:

  1. wykazano parametry jakościowe zgodne z wymaganiami określonymi w decyzji MRiRW nr G-1130/22 z dnia 9 marca 2022
  2. stwierdzono spełnienie wymagań co do dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń metalami Cr,Ni,Pb,Hg i Cd
  3. nie wykryto żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, Tichuris oraz Toxocara

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie informuje, że na prośbę Urzędu Miasta Zambrów zmienia termin  odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości wielorodzinnych z 11 kwietnia na 31 marca 2023r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie  oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „BORÓWEK ”  produkowanego w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze koło miejscowości Krajewo Budziły.

Środek poprawiający właściwości gleby „BORÓWEK ” jest produktem powstałym w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych, tj.  odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (m.in. trawa liście gałęzie), parków, trawników i giełd owocowo-warzywnych.

„BORÓWEK ” posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr DHR.ns.8101.35.2022.29  z dnia 09 marca 2022 r. pozwalającą na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

Decyzję można zobaczyć klikając [tutaj].

„BORÓWEK ” został zaopiniowany przez następujące instytuty:

  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Dzięki temu może byś stosowany w uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych a także w uprawach roślin ozdobnych i trawników. Szczególnie polecany jest do stosowania do rekultywacji gleb. Środek należy stosować zgodnie z instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby.

Kliknij [tutaj], aby zobaczyć instrukcję stosowania.

„BORÓWEK” zwiększa żyzność gleby poprzez wzbogacanie ją w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe, głównie azot, fosfor i potas. Stosowanie produktu wpływa korzystnie na poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym wzrost plonowania i poprawę kondycji roślin, a zarazem ich jakości, dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym. Zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby słabo próchniczych o małej aktywności mikrobiologicznej. Ze względu na odczyn obojętny lub zasadowy szczególnie polecany jest do poprawy odczynu gleb zakwaszonych. Produkt ma postać stałą, barwy od ciemnobrązowej do czarnej, o zapachu humusu, posiada strukturę grudek różnej wielkości, z widocznymi przekompostowanymi fragmentami roślinnymi.

Sprzedaż „BORÓWKA” prowadzona jest luzem w cenie:

·  Do 5 Mg -30 zł/Mg netto + obowiązujący podatek VAT

·  Powyżej 5 Mg – 20 zł/Mg netto + obowiązujący podatek VAT

UWAGA:

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13.01.2022 roku (w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0) do 31 lipca 2022 roku obowiązuje 0% VAT.

W celu zakupu produktu „BORÓWKA” szczegółowe informacje  uzyskają Państwo pod nr tel.  86 2244067. Oferujemy Państwu także wynajęcie transportu.

Sprzedaż prowadzona jest w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pliki do pobrania:

 Decyzja

 Instrukcja stosowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polowej 19 w Zambrowie w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r. czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że kasa Spółki przy ulicy Polowej 19 zostanie zlikwidowana z końcem 2021r.

Od stycznia 2022r. wszelkie opłaty należy regulować na rachunek bankowy Spółki

78 8775 0009 0010 0100 1153 0001 poprzez przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty za pośrednictwem banków lub poczty.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE INFORMUJE, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZY UL. POLOWEJ 19 W ZAMBROWIE CZYNNY JEST WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI W GODZINACH 09.00-17.00 ORAZ W SOBOTY W GODZINACH 10.00-14.00.