Harmonogram odbioru odpadów

Gmina Boguty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów, tel. 86 271-27-00
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGUTY PIANKI
2024 ROK
MIESIĄC BIO POPIÓŁ METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO WIELKOGABARYTOWE+ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZMIESZANE
STYCZEŃ 30 30 31 31 31
LUTY 29 29 29 29 29
MARZEC 28 28 29 29 29 22
KWIECIEŃ 26 26 26 26 26
MAJ 27 27 27 27 27
CZERWIEC 28 28 28 28 28 21
LIPIEC 31 31 31 31 31
SIERPIEŃ 30 30 30 30 30
WRZESIEŃ 30 30 30 30 30 10
PAŹDZIERNIK 28 28 28 28 28
LISTOPAD 28 28 29 29 29
GRUDZIEŃ 31 31 30 30 30 12
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
PSZOK (BOGUTY-PIANKI, PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) –OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA

OD 9.00- 15.00

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast