Uroczystość otwarcia ZPiUO w Czerwonym Borze

7.09.2012 r.

63

Zdjęcia