Przetargi

Przetargi

Roboty budowlane Budowa nowej kwatery do składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Czerwonym Borze, gmina Zambrów

Roboty budowlane BUDOWA KRYTYCH BOKSÓW NA ODPADY I BUDOWA ZADASZENIA NAD ISTNIEJĄCYMI BOKSAMI NA ODPADY

Zakup i dostawa fabrycznie nowej czołowej ładowarki kołowej

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami.

Usługa kompleksowego nadzoru nad zgodnością dokumentacji technicznej z warunkami wykonawczymi Rozbudowy Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów

(Znak postępowania: RPO/2/2019) Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami.

Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni oraz rozbudowa i modernizacja kompostowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów

(Znak postępowania: RPO/3/2019) Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami.

Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów

(Znak postępowania: RPO/5/2019)
Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów (Znak postępowania: RPO/5/2019) Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami.
© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast