Harmonogram odbioru odpadów

Gmina Zambrów

1. BACZE MOKRE, ZBRZEŹNICA, PSTRĄGI-GNIEWOTY, TABĘDZ, ZAGROBY-ZAKRZEWO, ŚLEDZIE, NOWE ZAKRZEWO, STARE ZAKRZEWO, KRAJEWO-ĆWIKŁY, POLKI-TEKLIN, WIŚNIEWO, CZERWONY BÓR                            
2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 12 4 4 3
LUTY 13 1 1 1 13
MARZEC 13 3 3 13 2
KWIECIEŃ 12 24 7 7 3 12
MAJ 10 24 15 15 10
CZERWIEC 1 23 15 15 2 1
LIPIEC 10 28 17 17 10
SIERPIEŃ 7 21 4 4 1 7
WRZESIEŃ 1 18 4 4 1 14
PAŹDZIERNIK 6 20 2 2 2 6
LISTOPAD 13 7 7 13
GRUDZIEŃ 11 5 5 1 11
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
2. CIECIORKI, KONOPKI-JAŁBRZYKÓW STOK, KOZIKI-JAŁBRZYKÓW STOK, GARDLIN, SZELIGI-LEŚNICA, SZELIGI-KOLONIA,

ŁADY-POLNE, ŁADY-BOROWE, PĘSY-LIPNO

2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 12 4 4 3
LUTY 13 1 1 1 13
MARZEC 13 3 3 13 2
KWIECIEŃ 12 24 7 7 3 12
MAJ 10 24 15 15 10
CZERWIEC 2 23 15 15 2 2
LIPIEC 10 28 17 17 10
SIERPIEŃ 7 21 4 4 1 7
WRZESIEŃ 1 18 4 4 1 14
PAŹDZIERNIK 6 20 2 2 2 6
LISTOPAD 13 7 7 13
GRUDZIEŃ 11 5 5 1 11
Tylko odpady wystawioneprzed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
3. NAGÓRKI JABŁOŃ, KLIMASZE, PORYTE-JABŁOŃ, KONOPKI-JABŁOŃ
2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 12 4 4 3
LUTY 13 3 3 1 13
MARZEC 13 3 3 13 23
KWIECIEŃ 12 26 7 7 3 12
MAJ 12 24 15 15 12
CZERWIEC 6 23 16 16 2 6
LIPIEC 10 28 17 17 10
SIERPIEŃ 7 21 4 4 1 7
WRZESIEŃ 1 18 4 4 1 15
PAŹDZIERNIK 6 20 5 5 2 6
LISTOPAD 13 7 7 13
GRUDZIEŃ 11 5 5 1 11
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
4. WOLA ZAMBROWSKA- (Główna, Leśna, Kwiatowa, Cicha, Bracka, Pogodna, Dworna, Olchowa, Spokojna, Podmiejska, Działkowa, Myśliwska, Kulbata, Krótka), KRAJEWO-BOROWE, STARE KRAJEWO, SĘDZIWUJE,
2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 12 4 4 3
LUTY 13 3 3 1 13
MARZEC 13 3 3 13 23
KWIECIEŃ 12 26 7 7 3 12
MAJ 12 24 15 15 12
CZERWIEC 6 23 16 16 2 6
LIPIEC 10 28 17 17 10
SIERPIEŃ 7 21 4 4 1 7
WRZESIEŃ 1 18 4 4 1 15
PAŹDZIERNIK 6 20 5 5 2 6
LISTOPAD 13 7 7 13
GRUDZIEŃ 11 5 5 1 11
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
5. DŁUGOBÓRZ– (Wądołkowska, Sportowa, Wesoła, Strażacka, Zambrowska, Szkolna, Sosnowa, Krótka, Podleśna, Długa, Słoneczna, Pogodna, Spacerowa, Kolonijna, Zielona, Brzozowa, Spokojna, Cicha),

WĄDOŁKI-BOROWE, WĄDOŁKI-BUĆKI, STARE WĄDOŁKI, KRAJEWO-KORYTKI, KRAJEWO-ŁĘTOWO,  

2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 13 4 4 3
LUTY 14 3 3 1 14
MARZEC 14 3 3 14 23
KWIECIEŃ 14 26 7 7 6 14
MAJ 12 24 15 15 12
CZERWIEC 12 26 16 16 2 12
LIPIEC 14 28 17 17 14
SIERPIEŃ 7 25 4 4 1 7
WRZESIEŃ 1 21 4 4 1 15
PAŹDZIERNIK 13 24 9 9 2 13
LISTOPAD 16 7 7 16
GRUDZIEŃ 14 5 5 1 14
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
6. OSOWIEC, CHORZELE, GROCHY-POGORZELE, CHMIELE-POGORZELE, PRZEŹDZIECKO-DROGOSZEWO, PRZEŹDZIECKO-MROCZKI, GROCHY-ŁĘTOWNICA, SASINY, DĄBKI-ŁĘTOWNICA, CZARTOSY, ZAGROBY-ŁĘTOWNICA, GRZYMAŁY, NOWY BOREK,                                           
  2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 13 4 4 3
LUTY 14 3 3 1 14
MARZEC 14 3 3 14 23
KWIECIEŃ 14 26 7 7 6 14
MAJ 12 24 15 15 12
CZERWIEC 12 26 16 16 2 12
LIPIEC 14 28 17 17 14
SIERPIEŃ 7 25 4 4 1 7
WRZESIEŃ 1 21 4 4 1 15
PAŹDZIERNIK 13 24 9 9 2 13
LISTOPAD 16 7 7 16
GRUDZIEŃ 14 5 5 1 14
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
7.  RYKACZE, ŁOSIE-DOŁĘGI, NOWY LASKOWIEC, NOWY LASKOWIEC-KOLONIA, NOWY SKARŻYN, STARY SKARŻYN, ZARĘBY-ŚWIEŻKI, ZARĘBY-KROMKI, ZARĘBY-KRZTĘKI, GOSKI DUŻE, GOSKI-PEŁKI, ZARĘBY-KRAMKI, , ZARĘBY-GRZYMAŁY, TARNOWO-GOSKI,  BORUTY- GOSKI, BRAJCZEWO-SIERZPUTY
2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 13 4 4 3
LUTY 14 3 3 1 14
MARZEC 14 3 3 14 24
KWIECIEŃ 14 26 7 7 7 14
MAJ 12 24 15 15 12
CZERWIEC 12 26 16 16 2 12
LIPIEC 14 31 17 17 14
SIERPIEŃ 10 25 4 4 1 10
WRZESIEŃ 4 22 4 4 4 26
PAŹDZIERNIK 13 24 10 10 2 13
LISTOPAD 16 7 7 16
GRUDZIEŃ 14 5 5 1 14
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów

8. STARY LASKOWIEC, WDZIĘKOŃ PIERWSZY, WDZIĘKOŃ DRUGI, KRAJEWO BIAŁE, WIERZBOWO-STARE, NOWE WIERZBOWO, WOLA ZAMBRZYCKA, GRABÓWKA
2023 ROK
MIESIĄC BIO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

ZMIESZANE
STYCZEŃ 13 4 4 3
LUTY 14 3 3 1 14
MARZEC 14 3 3 14 24
KWIECIEŃ 14 26 7 7 7 14
MAJ 12 25 15 15 12
CZERWIEC 12 26 16 16 2 12
LIPIEC 14 31 17 17 14
SIERPIEŃ 10 25 4 4 1 10
WRZESIEŃ 4 22 4 4 4 26
PAŹDZIERNIK 13 24 10 10 2 13
LISTOPAD 16 7 7 16
GRUDZIEŃ 14 5 5 1 14
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów

BLOKI CZERWONY BÓR
2023 ROK
MIESIĄC BIO, ZMIESZANE

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

+ AGD

STYCZEŃ 3 10 17 24 31 10 24
LUTY 7 14 21 28 7 21
MARZEC 7 14 21 28 7 21 2
KWIECIEŃ 4 11 18 25 4 18
MAJ 2 9 16 23 30 2 16 30
CZERWIEC 6 13 20 27 13 27
LIPIEC 4 11 18 25 11 25
SIERPIEŃ 1 8 16 22 29 8 22
WRZESIEŃ 5 12 19 26 5 19 14
PAŹDZIERNIK 3 10 17 24 31 3 17 31
LISTOPAD 7 14 21 28 14 28
GRUDZIEŃ 5 12 19 27 12 27
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI!

2023 ROK
PODMIOTY GOSPODARCZE GMINA ZAMBRÓW
MIESIĄC DZIEŃ
STYCZEŃ 30
LUTY 24
MARZEC 31
KWIECIEŃ 28
MAJ 31
CZERWIEC 30
LIPIEC 26
SIERPIEŃ 28
WRZESIEŃ 28
PAŹDZIERNIK 30
LISTOPAD 30
GRUDZIEŃ 21

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast