Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie  oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „BORÓWEK ”  produkowanego w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze koło miejscowości Krajewo Budziły.

Środek poprawiający właściwości gleby „BORÓWEK ” jest produktem powstałym w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych, tj.  odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (m.in. trawa liście gałęzie), parków, trawników i giełd owocowo-warzywnych.

„BORÓWEK ” posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr DHR.ns.8101.35.2022.29  z dnia 09 marca 2022 r. pozwalającą na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

Decyzję można zobaczyć klikając [tutaj].

„BORÓWEK ” został zaopiniowany przez następujące instytuty:

  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Dzięki temu może byś stosowany w uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych a także w uprawach roślin ozdobnych i trawników. Szczególnie polecany jest do stosowania do rekultywacji gleb. Środek należy stosować zgodnie z instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby.

Kliknij [tutaj], aby zobaczyć instrukcję stosowania.

„BORÓWEK” zwiększa żyzność gleby poprzez wzbogacanie ją w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe, głównie azot, fosfor i potas. Stosowanie produktu wpływa korzystnie na poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym wzrost plonowania i poprawę kondycji roślin, a zarazem ich jakości, dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym. Zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby słabo próchniczych o małej aktywności mikrobiologicznej. Ze względu na odczyn obojętny lub zasadowy szczególnie polecany jest do poprawy odczynu gleb zakwaszonych. Produkt ma postać stałą, barwy od ciemnobrązowej do czarnej, o zapachu humusu, posiada strukturę grudek różnej wielkości, z widocznymi przekompostowanymi fragmentami roślinnymi.

Sprzedaż „BORÓWKA” prowadzona jest luzem w cenie:

·  Do 5 Mg -30 zł/Mg netto + obowiązujący podatek VAT

·  Powyżej 5 Mg – 20 zł/Mg netto + obowiązujący podatek VAT

UWAGA:

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13.01.2022 roku (w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0) do 31 lipca 2022 roku obowiązuje 0% VAT.

W celu zakupu produktu „BORÓWKA” szczegółowe informacje  uzyskają Państwo pod nr tel.  86 2244067. Oferujemy Państwu także wynajęcie transportu.

Sprzedaż prowadzona jest w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pliki do pobrania:

 Decyzja

 Instrukcja stosowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polowej 19 w Zambrowie w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r. czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że kasa Spółki przy ulicy Polowej 19 zostanie zlikwidowana z końcem 2021r.

Od stycznia 2022r. wszelkie opłaty należy regulować na rachunek bankowy Spółki

78 8775 0009 0010 0100 1153 0001 poprzez przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty za pośrednictwem banków lub poczty.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE INFORMUJE, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZY UL. POLOWEJ 19 W ZAMBROWIE CZYNNY JEST WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI W GODZINACH 09.00-17.00 ORAZ W SOBOTY W GODZINACH 10.00-14.00.

W DNIU 22 MAJA 2020R. OD GODZINY 7.00 NA TERENIE MIASTA ZAMBRÓW PRZEPROWADZONA ZOSTANIE ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE INFORMUJE, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZY UL. POLOWEJ 19 W ZAMBROWIE CZYNNY JEST WYŁĄCZNIE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 13.00-17.00

W celu efektywnego systemu gospodarowania odpadami i wypełnienia zobowiązań prawnych unii w zakresie środowiska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie opracowało projekt rozbudowy instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze.

Na w/w zadania został złożony i zarejestrowany wniosek pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-0005/18 w ramach Osi priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami, działanie 6.1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i jako jedyny uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 21 listopada 2018r została zawarta umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, którą z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisał Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie Mieczysław Kaczyński.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 21.946.212,88zł brutto, wartość dofinansowania 12.132.865,58zł netto.

W ramach projektu rozbudowana i zmodernizowana zostanie sortownia oraz kompostownia a także zakupione wyposażenie instalacji.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się moc przerobowa oraz wydajność instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze oraz wzrośnie zatrudnienie o 16 osób.