W celu efektywnego systemu gospodarowania odpadami i wypełnienia zobowiązań prawnych unii w zakresie środowiska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie opracowało projekt rozbudowy instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze.

Na w/w zadania został złożony i zarejestrowany wniosek pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-0005/18 w ramach Osi priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami, działanie 6.1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i jako jedyny uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 21 listopada 2018r została zawarta umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, którą z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisał Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie Mieczysław Kaczyński.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 21.946.212,88zł brutto, wartość dofinansowania 12.132.865,58zł netto.

W ramach projektu rozbudowana i zmodernizowana zostanie sortownia oraz kompostownia a także zakupione wyposażenie instalacji.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się moc przerobowa oraz wydajność instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze oraz wzrośnie zatrudnienie o 16 osób.

 Strefa I –     ulice: Żytnia, Podleśna, Sosnowa, Bema, Kosseckiego, Pułaskiego, Świerkowa, Pileckiego, M. Konopnickiej, Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza, Obwodowa, Słowackiego, Zielona, Słoneczna, Wądołowska, Chopina, Moniuszki, Ogrodowa, Stokrotki, Krótka, Lipowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Sportowa, Wiśniowa, Białostocka, Wyszyńskiego, Sadowa, Papieża Jana Pawła II:

      MIESIĄC       BIO, Zmieszane, 

Tw.Sztuczne,  ,Metal 

  Popiół      Szkło        Wielkogabarytowe    
STYCZEŃ 2,15,29 2 15
LUTY 12,26 12
MARZEC 12,26 12, 26 26
KWIECIEŃ 9,23 9
MAJ 7,21 21
CZERWIEC 4,18 18
LIPIEC 2,16,30 16
SIERPIEŃ 13,27
WRZESIEŃ 10,24 10 24
PAŹDZIERNIK 8,22 8
LISTOPAD 5,19 5 19
GRUDZIEŃ 3,17,31 3 17

Strefa II –    Aleja Wojska Polskiego, ulice: Brzozowa, Nadrzeczna, Łomżyńska, Wilsona, Plac Sikorskiego, Willowa, Wodna, Świętokrzyska, Kościuszki, Poświątne, Piaskowa, Ustronna, Zaciszna, Polna, Rolnicza, Grabowska, Handlowa, Jantarowa, Wąska, Raginisa, Przykoszarowa, Pogodna, Ostrowska, Młynowa, Łanowa, Polowa, Elektryczna, Mickiewicza, Legionowa, Kościelna, Ofiar Katynia, Fabryczna, Poligonowa, Mazowiecka, Sitarska, Strzelnicza, S. Knapika, Targowa, Łąkowa, Ks. Krajewskiego, Wiejska, Armii Krajowej, Obrońców Zambrowa, Milenijna, Cmentarna, Kulbata, Wolska, Kolejowa, Leśników, Grunwaldzka, Magazynowa, 71. Pułk Piechoty:

     MIESIĄC     BIO, Zmieszane,

Tw. sztuczne, Metal   

Poipół    Szkło     Wielkogabarytowe
STYCZEŃ 3,16,30 3 16
LUTY 13,27 13
MARZEC 13,27 13 27 27
KWIECIEŃ 10,24 10
MAJ 8,22 22
CZERWIEC 5,19 19
LIPIEC 3,17,31 17
SIERPIEŃ 14,28
WRZESIEŃ 11,25 11 25
PAŹDZIERNIK 9,23 9
LISTOPAD 6,20 6 20
GRUDZIEŃ 4,18 4 18