W dniu 24 listopada 2023r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie obchodziło jubileusz 30-lecia powstania Spółki.

Uroczystości rozpoczął Prezes Spółki Mieczysław Kaczyński, który przywitał zebranych, w tym władze samorządowe Miasta Zambrów, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz emerytowanych  i  zatrudnionych pracowników. Prezes wspomniał nie najłatwiejsze  początki powstania Spółki oraz  proces jej rozwoju do dnia dzisiejszego. Podziękował również obecnemu na uroczystości  Burmistrzowi Miasta Zambrów  Panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu za 25-letnią owocną współpracę.

Następnie, pracownikom z najdłuższym stażem pracy w Spółce zostały wręczone medale oraz listy gratulacyjne w podziękowaniu za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Przedsiębiorstwa. Specjalnymi medalami  zostali odznaczeni zatrudnieni oraz emerytowani pracownicy ze stażem powyżej 35 lat: Zenobia Dzieżyc, Ewa Przychodzeń, Agata Zysk, Henryk Kil, Jerzy Liżewski, Zygmunt Walendziak, Piotr Lanczewski oraz Jerzy Ogonowski. Natomiast listy gratulacyjne otrzymali następujący pracownicy ze stażem powyżej 15 lat : Zenobia Dzieżyc, Ewa Przychodzeń, Jerzy Liżewski, Agata Zysk, Piotr Lanczewski, Jerzy Ogonowski, Grzegorz Lanczewski, Marek Gawkowski, Kazimierz Dzieniszewski, Jarosław Tabędzki, Zdzisław Panasiewicz, Andrzej Kraśko, Zbigniew Bojarzyński oraz Grzegorz Gawrychowski.

Na zakończenie życzenia oraz gratulacje na ręce Prezesa Spółki  przekazali zaproszeni goście oraz przedstawiciele pracowników.