Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że kasa Spółki przy ulicy Polowej 19 zostanie zlikwidowana z końcem 2021r.

Od stycznia 2022r. wszelkie opłaty należy regulować na rachunek bankowy Spółki

78 8775 0009 0010 0100 1153 0001 poprzez przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty za pośrednictwem banków lub poczty.