O Spółce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zambrowie powstała w wyniku przekształcenia przez Miasto Zambrów przedsiębiorstwa komunalnego „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Zambrowie w Spółkę aktem notarialnym w dniu 31 grudnia 1992r. Rep. A. nr 5150/92.

Kapitał zakładowy wynosił 900.000zł i dzielił się na 90.000 udziałów po 10 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Miasto Zambrów.

W dniu 30 kwietnia 2002r. Miasto Zambrów dokonało zmian Umowy Spółki dostosowując ją do wymogów przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Określono wysokość udziałów na kwotę 500zł każdy na łączną ich ilość 1800.

10 czerwca 2002r. Zarząd Spółki dokonał rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Gospodarczego w Białymstoku pod numerem KRS 000117463.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • zbieranie i transport odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
  • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
  • zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest
  • odzysk surowców z materiałów segregowanych
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
  • utrzymanie letnie i zimowe ulic i chodników

Prezentacja PGK Sp. z o. o. w Zambrowie

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast